LOGIN

ΝΕΑ
30 Νοε 2016

Πρόσκληση NanoPhos AE για τη συμμετοχή των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Δεκεμβρίου 2016

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝANOPHOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Α.Μ.ΕΒΕΠ : 42541
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 121957307000
Για τη συμμετοχή των Μετόχων στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Δεκεμβρίου 2016

 

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους μετόχους της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας στο 1ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Αθηνών – Λαυρίου, Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, στο Λαύριο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας της Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝEPTOMAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝEPTOMAR ΑΕ», με απορρόφηση αυτής από την Εταιρία.

2. Έγκριση της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και της έκθεσης εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με το άρ. 71 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το ν.δ. 1297/1972.

3. Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝEPTOMAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝEPTOMAR ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του κ.ν. 2190/20 και του ν.δ. 1297/1972.

4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω της απορρόφησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝEPTOMAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝEPTOMAR ΑΕ» και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της.

5. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρίας με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝEPTOMAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝEPTOMAR ΑΕ»

6. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λαύριο, 30-11-2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


 

 

 

 

 

 


NanoPhos Α.Ε.
Τεχνολογικό & Πολιτιστικό
Πάρκο Λαυρίου, Λαύριο 19500
Τηλ.: (+30) 22920 69312
Fax: (+30) 22920 69303

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Design sandteam   

Development ARTIFIEDWEB - WEB DESIGN & DEVELOPMENT

ΕΙΣΟΔΟΣ

Δημιουργήστε λογαριασμό

fb iconLog in with Facebook