LOGIN

ΝΕΑ
20 Σεπ 2016

Πρόσκληση NanoPhos AE για τη συμμετοχή των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Οκτωβρίου 2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝANOPHOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Α.Μ.ΕΒΕΠ : 42541
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 121957307000
Για τη συμμετοχή των Μετόχων στην
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Οκτωβρίου 2016


Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια, Τακτική, Γενική Συνέλευση την 12η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας στο 1ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Αθηνών – Λαυρίου, Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, στο Λαύριο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ης Ημερήσιας της Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, της χρήσης 1/1-31/12/2015, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης

1/1-31/12/2016.

4. Έγκριση διανομής μερίσματος.

5. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 1/1-31/12/2015.

6. Έγκριση συμβάσεων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

7. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λαύριο, 01-09-2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

 

 

 

 

 

 

 

 


NanoPhos Α.Ε.
Τεχνολογικό & Πολιτιστικό
Πάρκο Λαυρίου, Λαύριο 19500
Τηλ.: (+30) 22920 69312
Fax: (+30) 22920 69303

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Design sandteam   

Development ARTIFIEDWEB - WEB DESIGN & DEVELOPMENT

ΕΙΣΟΔΟΣ

Δημιουργήστε λογαριασμό

fb iconLog in with Facebook